Noteikumi un distances līgums

Noteikumi ‌

Pasūtītājs pasūta, veic samaksu par preci un Pārdevējs pārdod un piegādā preci saskaņā ar šajā vietnē aprakstītajiem noteikumiem. Pārdevējs garantē preces kvalitātes atbilstību PVD noteikumiem un preces aprakstā norādīto sastāvu un konsistenci. Pircējs veicot pasūtījumu, apliecina, ka ir iepazinies ar preces aprakstu un šiem noteikumiem.

Distances līgums‌ ‌

Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu, sekojot norādēm Pārdevēja mājas lapā www.vitini.lv. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., izvēlētās preces veidu, daudzumu, pircēja vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju un nospiežot uz lauka „Pasūtīt“. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, aizpildot kontaktformu www.vitini.lv. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītātās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajai personai, izņemot SIA “DPD Latvija” (turpmāk kurjerpasts), pasūtījuma piegādes nodrošināšanai. Pircējam ir iespēja veikt samaksu par preci lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu, ko Pircējs saņem tūliņ, pēc pasūtījuma izpildes. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.
Pārdevējs apņemas preces izsūtīšanu 3 darba dienu laikā.

Atteikuma‌ ‌tiesības‌ ‌

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta
Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma. Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:‌ ‌

  • pasūtītās‌ ‌preces‌ ‌pēc‌ ‌to‌ ‌rakstura‌ ‌nevar‌ ‌atdot‌ ‌atpakaļ,‌ ‌vai‌ ‌tās‌ ‌ātri‌ ‌bojājas‌ ‌vai‌ ‌ir‌ ‌ātri‌ ‌izlietojamas;‌
  • pasūtītās‌ ‌preces‌ ‌ir‌ ‌izgatavotas‌ ‌tieši‌ ‌Pircējam‌ ‌pēc‌ ‌individuāla‌ ‌pasūtījuma;‌

 

LLatvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka ”patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties
pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.‌ ‌

Datu‌ ‌apstrāde‌ ‌

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi. Pircēja iesniegtie dati tiek izmantoti aktuālā pasūtījuma apstrādē, kā arī preces un pakalpojuma kvalitātes uzlabošanā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par personu datu aizsardzību.

 

Ērika Čivžeļa mājražošanas uzņēmums

Vienotais reģ.nr. 07067013116

PVD reģ.nr. 081053

Tālrunis:  27138650

Adrese: Olgas iela 17. Jūrmala, LV-2008

Juridiskā adrese: Tomsona iela 22-7, Rīga, LV-1013